Cursus Natuurinclusief ontwerpen

De cursus Natuurinclusief ontwerpen geeft architecten inspiratie, informatie en handvatten om te bouwen aan een betekenisvolle groene architectuur en omgeving. De cursus bestaat uit vier dagen die afzonderlijk van elkaar of als combinatie gevolgd kan worden. Na het volgen van alle vier de dagen mag de architect het label “Natuurinclusief ontwerpen” dragen. Ontwikkelingen zoals BREEAM certificering van gebouwen sluit hierbij perfect bij aan. Deelnemers die als architect (of als stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect) staan ingeschreven in het architectenregister mogen in de meeste gevallen de cursusuren meerekenen in het kader van de verplichte bij- en nascholing zoals bedoeld in de Wet op de architectentitel.

Alle in Nederland voorkomende plant- en diersoorten hebben te maken met de inrichting die wij aan onze omgeving meegeven. Een aantal soorten zijn ware cultuurvolgers geworden en zijn afhankelijk geworden van onze bebouwde omgeving. Veel van deze soorten hebben het moeilijk door veranderingen die zich in rap tempo opvolgen. Met kleine aanpassingen in de ontwerpfase van bouwprojecten is voor cultuurvolgende soorten veel te bereiken.

Na afloop van de cursus beheersen deelnemers de juiste manier van denken en basis kennis om zelf natuurinclusief te ontwerpen.