Opzet en data

De cursus bestaat uit vier dagen, die beginnen om 10:00 en eindigen om 17:00. Elke dag wordt begonnen met een introductie in het onderwerp door een architect waarbij de relatie natuur- en architectuur voorop staat. Daarop volgt een toespitsing door de ecoloog naar ecologische principes die voor een goed begrip van belang zijn. Hierna is er ruimte voor discussie en volgt de lunch. Na de lunchwordt in kleine groepjes gewerkt aan een case voor een ontwerpsessie natuurinclusief ontwerpen.

De cursus bestaat uit vier dagen:

1. De basisprincipes van Natuurinclusief ontwerpen
2. Maatregelen aan gebouwen
3. De omgeving van het gebouw
4. Veldexcursie en discussie

De cursus wordt op verzoek gegeven. Neem daarvoor contact op via: info@regelink.net

 

Architect Victor Retel Helmrich over de cursus:
“Het label Natuurinclusief ontwerpen is een goede manier om je als architect te onderscheiden. Maar ook zonder het label helpt de cursus architecten hun projecten een groene meerwaarde te bezorgen door natuur op een verantwoorde manier een plaats te geven”