Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Regelink Ecologie & Landschap in samenwerking met Architect Victor Retel Helmrich. Door de samenwerking tussen een architect en ecologen wordt gewaarborgd dat de cursus zeer praktisch toepasbaar wordt en ecologisch inhoudelijk diepgaand.

Regelink Ecologie & Landschap

Regelink Ecologie & Landschap is een landelijk ecologisch adviesbureau. Ecologisch onderzoek en advisering vindt plaats voor diverse type projecten, veelal in het kader van de Flora- en faunawet om effecten van een ingreep op beschermde flora en fauna te toetsen. Regelink Ecologie & Landschap werkt vaak voor het duurzaamheidscertificaat BREEAM: natuurinclusief ontwerpen is daar een essentieel onderdeel in. Voor meer informatie zie: www.regelink.net